Leksykon inwestycyjny, czyli jak ulokować kapitał w nieruchomościach?

Inwestowanie w nieruchomości to obecnie jeden z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych sposobów na pomnażanie swojego kapitału. Może przybierać różne formy, np. wynajmowanie mieszkań czy flipowanie. Nabycie lokalu z przeznaczeniem na najem krótko- lub długoterminowy zapewni Ci regularne zyski i pasywny przychód przez długi czas. Z kolei flipowanie polega na zakupie atrakcyjnych cenowo nieruchomości, ich remoncie i odsprzedaży z zyskiem. Taka forma lokowania kapitału umożliwia jednorazowe zasilenie budżetu sporą kwotą. Inwestowanie w nieruchomości warto rozpocząć od wyboru odpowiedniej dla siebie formy lokaty kapitałowej. Kolejnym krokiem jest analiza cen nieruchomości oraz wyliczenie estymowanej stopy zwrotu z inwestycji. Pozwoli Ci to zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zyski.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z